Cenník účtovných služieb

Spracovanie ekonomickej agendy pre neplatcov DPH

Počet účtovných položiek Jednoduché účtovníctvo Podvojné účtovníctvo
do 30 25€ 35€
31-70 55€ 75€
71-100 75€ 105€
101-150 105€ 125€
151-200 135€ 155€
201-250 165€ 200€
251-300 200€ 235€
301-350 230€ 270€
351-400 260€ 315€
za každých ďalších začatých 50 dokladov 30€ 40€

Spracovanie ekonomickej agendy pre platcov DPH

Počet účtovných položiek Jednoduché účtovníctvo Podvojné účtovníctvo
do 30 35€ 45€
31-70 99€ 95€
71-100 105€ 135€
101-150 125€ 165€
151-200 155€ 205€
201-250 200€ 240€
251-300 235€ 285€
301-350 270€ 330€
351-400 315€ 385€
za každých ďalších začatých 50 dokladov 40€ 50€

V cene je zahrnuté:

V cene nie je zahrnuté:

spracovanie daňového priznania k dani z príjmu

Počet účtovných položiek Jednoduché účtovníctvo Podvojné účtovníctvo
do 30 položiek ročne 15€ 25€
od 30 položiek ročne od 35€ od 50€

Spracovanie mzdovej agendy

Počet účtovných položiek  
zamestnanec na trvalý pracovný pomer 9,96€
zamestnanec na dohodu 8,90€
odmena členovi orgánu spoločnosti 7,90€

Ak je zamestnanec u zamestnávateľa kratší čas ako 3 mesiace, faktúrujeme jednorázový poplatok 8,30€ za vystavenie všetkých výkazov a oznámení pri ukončení pracovného pomeru tohto zamestnanca.