Cenník prekladateľských a tlmočníckych služieb

Cenovou jednotkou pri prekladoch je jedna normostrana cieľového textu.

Jedna normostrana = 1800 znakov (vrátane medzier) v textovom editore MS Word

Prekladateľské služby

Východiskový jazyk Cieľový jazyk Cena normostrana/€
Slovenský jazyk Nemecký jazyk 10,00 €
Slovenský jazyk Poľský jazyk 10,00 €
Slovenský jazyk Anglický jazyk 10,00 €
Nemecký jazyk Slovenský jazyk 8 €
Poľský jazyk Slovenský jazyk 8 €
Anglický jazyk Slovenský jazyk 8 €

Tlmočnícke služby

Cenovou jednotkou pri tlmočení je každá začatá hodina tlmočenia. Maximálna dĺžka súvislého tlmočenia je päť hodín. Po uplynutí piatich hodín sa hodinová sadzba mení na poldennú, resp. dennú sadzbu.
Cena tlmočenia však závisí od témy, množstva poskytnutých podkladov, časovej náročnosti, atď. a preto nás v prípade záujmu kontaktujte telefonicky alebo mailom prostredníctvom našich kontaktov.

Určite sa dohodneme.

Základné sadzby tlmočenia

Sadzba Cena/1 hodina
Hodina 20€
Polovica dňa 85€
Celý deň 120€